Banner Banner Banner Banner Banner Banner
Monday, October 10, 2023

Đăng ký nhận Email

Tên:
Email:
Elegant Travel Located at 216 De Tham, Pham Ngu Lao, District 1, Ho Chi Minh City, VN.Reviewed by 2048 Khách hàng. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)

BẮC GIANG KHAI MẠC CUỘC THI HÁT QUAN HỌ LẦN 2

Sáng ngày 10/3/2012, Hội thi quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 khai mạc tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

BẮC GIANG KHAI MẠC CUỘC THI HÁT QUAN HỌ LẦN 2

 

Sáng ngày 10/3/2012, Hội thi quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2 khai mạc tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

 

Hội thi năm nay có 10 đội thi tham dự với hàng chục tiết mục quan họ đặc sắc thuộc 9 huyện và TP. Bắc Giang. Các tiết mục này được tuyển chọn từ các cuộc thi hát quan họ cấp xã, cấp huyện trong tỉnh để mang đến hội thi.

Ông Dương Minh Bùi - Thành viên ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Thông qua cuộc thi này để từng bước từ cấp thôn, cấp xã và cấp huyện tạo thành một phong trào để gìn giữ nét văn hóa của mình, phát huy và nhân rộng trong đông đảo quần chúng nhân dân đặc biệt là nhân dân lao động".

Từ năm 2008, dân ca quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới cần được bảo tồn. Cuộc thi được tổ chức 2 năm 1 lần nằm trong chuỗi hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát triển dân ca quan họ của tỉnh Bắc Giang